Pannon Egyetem
Ugrás a tartalomhoz

Oktatási Igazgatóság

 

 

A magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzés feltételeit és az Oktatási Hivatalnak a feltételek teljesítése nyomon követésével kapcsolatos hatósági tevékenységét az alábbi jogszabályok tartalmazzák:


- a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv. 48/A. § - 48/S. §)
- a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet
- a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet,
- az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet
- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.
Jelen tájékoztató a magyar állami ösztöndíjas hallgatók közérthető tájékoztatását és az ösztöndíjas jogviszonnyal kapcsolatos szabályokban való eligazodást hivatott szolgálni, ezért csak a legfontosabb kérdésekre terjed ki. Az ösztöndíjas jogviszonnyal kapcsolatos részletes jogszabályok elérhetők a https://www.oktatas.hu/magyar-allami-osztondij oldalon a „Jogszabályok” menüpont alatt.

Jogszabályváltozás esetén a magyar állami ösztöndíj igénybevételének feltételei módosulhatnak.

A részletes tájékoztató itt olvasható.