Pannon Egyetem
Ugrás a tartalomhoz

Oktatási Igazgatóság

Mikor kell benyújtani a HV-s (Kérelem harmadik vizsga felvételére) kérvényt?

Egy vizsgaidőszakban tárgyanként legfeljebb két vizsga tehető. A hallgató két tárgyból kérheti, hogy harmadszor is vizsgázhasson egy féléven belül.

Hogyan kell diákigazolványt igényelni?

Első lépésként az Okmányirodában kell ún. NEK-azonosítót kérni. Ennek birtokában a neptunban az Ügyintézés/Diákigazolvány igénylés fül alatt kell benyújtani az igénylést (térítésmentes). A diákigazolványt a tanulmányi ügyintéző kapja meg, ő értesíti a hallgatót, hogy átveheti az igazolványt.

Hányszor lehet egy tárgyat felvenni?

Erre vonatkozóan nincs korlátozás, de ha hat elégtelent szerez a tárgyból, akkor meg kell szüntetni a jogviszonyát.

Hányszor lehet egy tárgyból vizsgázni?

Egy tárgyból ötször lehet ismétlővizsgát tenni, azaz a hatodik jegynek legalább elégségesnek kell lennie ahhoz, hogy ne szűnjön meg a hallgató jogviszonya.

Hogyan kell a gyűjtőszámlára utalni?

A hallgatói befizetést a 10048005 01426696 01120008 számlaszámra kell utalni a közleménybe az NK-Neptun kód (a hallgató Neptun kódját) beírva.

Hogyan lehet tárgyat elfogadtatni?

Ha megegyezik a tárgy kódja, akkor a Kérelem kreditelismerésre (KK) kérvényt kell benyújtani. Ha eltérő, akkor első lépésben ekvivalencia-vizsgálatot kell kérni (lásd Kérvények). Pozitív vizsgálat esetén az ekvivalencia-határozat számát feltüntetve kell a KK-s kérvényt benyújtani.

Hogyan tudok átjelentkezni (más szakra, tagozatra)?

Átvételt csak azonos képzési terület azonos képzési szintjéhez tartozó képzésről lehet kérni. Átvételi kérelmet kell beadni akkor is, ha a hallgató ugyanazon képzésen tagozatot, képzési szintet vagy képzési nyelvet szeretne váltani. Az átvétel feltétele, hogy a fogadó szak tantervéből legalább 25 kredit elismerhető legyen. A tárgyelismeretésre a tárgyekvivalencia-szabályokat kell alkalmazni. Az átvételi eljárás során a hallgatónak folyamatos hallgatói jogviszonnyal kell rendelkeznie. Átvétel esetén a beiratkozás után kell a hallgatói jogviszony megszüntetését kérni. Az átvételi kérelem nyomtatvány itt letölthető. A kérelmet az őszi félévre vonatkozóan július 15-ig, a tavaszi félévre vonatkozóan pedig január 15-ig kell benyújtani az Oktatási Igazgatóságon.

Elveszett oklevelet/oklevélmellékletet hogyan tudok pótolni?

Az illetékes tanulmányi ügyintézőnek kell írásban jelezni az elvesztés tényét. Az oklevélről másodlatot tudunk kiállítani, ennek díja: 15.000 Ft (a neptunon keresztül kell befizetni), valamint egy darab 2.000 FT értékű illetékbélyeget kell eljuttatni az ügyintézőnek. Oklevélmelléklet esetén az eljárás hasonló, a kiállítás díja 10.000 Ft (oklevélmelléklet esetén nem kell illetékbélyeg).

Meddig tudom a félévet következmény nélkül passzíváltatni?

A hallgató a bejelentkezését a félév megkezdésétől egy hónapon belül visszavonhatja, vagy a beiratkozást követően ugyanezen időpontig kérheti a tanulmányai szüneteltetését. Ha a beiratkozást vagy a bejelentkezést követően a hallgató ezen időpontig nem kéri tanulmányainak szüneteltetését, az adott félév aktívnak minősül.

Hogyan tudom kikérni az abszolutóriumot?

A hallgató elektronikus kérelem formájában (neptun/ügyintézés/kérvények/kitölthető kérvények/ABSZ) jelzi a tanulmányi kötelezettségének teljesítését, és az abszolutórium kiállításának kérését.