Oktatási Igazgatóság

Hallgatói követelményrendszer (érvényes 2018. október 5-től)

 

Súlyozott tanulmányi átlag átsoroláshoz 2016. szeptember 1-től

Súlyozott tanulmányi átlag átsoroláshoz 2017. szeptember 1-től

Súlyozott tanulmányi átlag átsoroláshoz 2018. szeptember 1-től

Súlyozott tanulmányi átlag átsoroláshoz 2019. szeptember 1-től

Súlyozott tanulmányi átlag átsoroláshoz 2020. szeptember 1-től

 

A Hallgatói Követelményrendszer tartalomjegyzéke:

Felvételi szabályzat (6-10.o.)

Hallgatói jogok gyakorlásának és kötelességek teljesítésének rendje, a hallgatói jogviszonnyal kapcsolatosan benyújtott kérelmek elbírálásának és a jogorvoslatának szabályzata (11-24. o.)

Tanulmányi és vizsgaszabályzat (25-60.o.)

-   Tanulmányokra vonatkozó rendelkezések (26-39.o.)

-   Az ismeretek ellenőrzésére vonatkozó szabályok (39-49.o.)

-   A képzés befejezésére vonatkozó rendelkezések (49-51.o.)

-   A tanulmányi adatok nyilvántartásának szabályozása és a képzéssel kapcsolatos iratokra vonatkozó

    rendelkezések (51-60.o.)

Hallgatói juttatási és térítési szabályzat (61-77.o.)

-   Finanszírozási státusz és a támogatási idő (61-63.o.)

-   A hallgatók részére nyújtható támogatások (63-77.o.)

A hallgatók által fizetendő díjak (77-84.o.)

Hallgatói fegyelmi és kártérítési ügyek elbírálásának rendje (85-92.o.)

-   Hallgatói fegyelmi szabályzat (85-92.o.)

-   Hallgatói kártérítési szabályzat (92.o.)

Hallgatói balesetek megelőzésével és a bekövetkezett balesetek esetén követendő előírások (93.o.)

 

Hallgatói követelményrendszer (érvényes 2018. október 4-ig)