Oktatási Igazgatóság

Hallgatói Követelményrendszer (2017. október 6-tól)

Felvételi Szabályzat (HKR 6-10. o.)

Hallgatói jogok gyakorlásának és kötelességek teljesítésének rendje, a hallgatói jogviszonnyal kapcsolatosan benyújtott kérelmek elbírálásának és a jogorvoslatának szabályzata (HKR 11-13. o.)

Hallgatói ügyekben eljáró személyek, bizottságok (HKR 13-24. o.)

A tanulmányokra vonatkozó rendelkezések (HKR 26-39. o.)

Az ismeretek ellenőrzésére vonatkozó szabályok (HKR 39-49. o.)

A képzés befejezésére vonatkozó rendelkezések (HKR 49-51. o.)

A tanulmányi adatok nyilvántartásának szabályozása és a képzéssel kapcsolatos iratokra vonatkozó rendelkezések (HKR 51-60 o.)

Finanszírozási státusz és a támogatási idő (HKR 61-64. o.)

A hallgatók részére nyújtható támogatások (HKR 65-76. o.)

A hallgatók által fizetendő díjak (HKR 76-85. o.)

Hallgatói Fegyelmi szabályzat (HKR 86-93. o.)

Hallgatói Kártérítési Szabályzat (HKR 93. o.)